Politica de confidentialitate

Prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal reprezintă un aspect important pentru noi, astfel încât depunem toate eforturile necesare pentru ca prelucarea și protejarea datelor personale colectate de către site-ul nostru să se realizeze în deplină concordanță cu regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și dispozițiile legale interne.

Prezentul document a fost redactat pentru a vă informa cu privire la modalitatea în care se colectăm, protejăm, utilizăm și transferăm datele dvs. cu caracter personal atunci când luați legătura cu noi prin intermediul site-ului nostru web.
Politica de prelucrare și protejare a datelor cu caracter personal va fi actualizată și modificată periodic raportat la modificările legislative care vor interveni.

Art. 1 Cine suntem și cum ne puteți contacta

Restaurant&Pensiune As este denumirea comercială a societății SC ZASIR PLACE SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în sat Florești, str. Avram Iancu nr. 158 E, jud. Cluj, având CUI 36808180, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/4282/2016.
Site-ul https://www.restaurant-as.ro este destinat informării publicului cu privire la serviciile pe care le oferim, respectiv cazare, servicii de alimentație publică și evenimente.

Vă aducem la cunoștință faptul că societatea este operatorul datelor dvs. personale în sensul legislației naționale și europene arătată anterior.
Ne puteți contacta în următoarele modalități:

1. Adresa: str. Avram Iancu nr. 158, Florești, jud. Cluj;
2. Telefon: 0264 267 213, 0745 310 203 sau 0748812586;
3. Email: anca.tarta@yahoo.com

Art. 2 Categorii de date cu caracter personal pe care pe prelucrăm

Vă informăm că datele pe care le colectăm, protejăm, utilizăm și transferăm sunt cele necesare pentru a putea lua legătura cu dvs. în vederea furnizării informațiilor solicitate de dvs. prin intermediul site-ului nostru.
Datele colectate sunt cele pe care dvs. ni le furnizați prin intermediul site-ului nostru, respectiv datele de la rubrica ”CONTACT”, secțiunea ”Formular de contact”. În acest fel aveți control asupra tipului de informații pe care le oferiți.
Site-ul nostru prelucrează următoarele date cu carcater personal, fără ca enumerarea să fie una exhaustivă: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, precum și ip-ul device-ului folosit. Nu dorim să colectăm și să prelucrăm date cu caracter personal ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Art. 3 Scopul prelucrării de date cu caracter personal

Scopul pentru care datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate, prelucrate și protejate de către societatea noastră este acela de a putea lua legătura cu dvs. în vederea furnizării informațiilor pe care ni le solicitați în legătură cu serviciile oferite, precum și în scop de marketing.

Art. 4 Cookie-uri

În momentul adăugării datelor personale la rubrica ”CONTACT”, secțiunea ”Formular de contact”, puteți alege salvarea lor în cookie-uri, opțiunea fiind oferită pentru a nu fi necesară reintroducerea datelor la o nouă utilizare.
Cookie-urile vor fi șterse după trecerea unui interval de timp de un an de zile de la data ultimei utilizări, existând și posibilitatea ștergerii anterioare a datelor, în măsura existenței unei solicitări exprese din partea dvs.

Art. 5 Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pentru perioada de timp necesară îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost furnizate.
Vă informăm că datele furnizate vor fi prelucrate până la retragerea constimțământului, retragere ce poate avea loc prin solicitarea expresă de ștergere a datelor cu caracter personal, putând utiliza în acest sens următoarele modalități de comunicare: e-mail expediat pe adresa societății sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire expediată la sediul societății, indicate la art. 1.

Art. 6 Transmiterea datelor cu caracter personal

Vă informăm că datele dvs. cu caracter personal nu sunt transmise către niciun alt operator, persoană fizică/juridică, de naționalitate română/străină.

Art. 7 Constimțământul

Prin utilizarea site-ului nostru vă dați consimțământul în vederea utilizării, prelucării și protejării datelor dvs. cu caracter personal pe care le furnizați la rubrica ”CONTACT”, secțiunea ”Formular de contact”.
0745 310 203